Suites for Voices and Instruments

Elise Einarsdotters CD Suites for Voices and Instruments finns att köpa här.

Albumet består av fyra sviter: Amor, Desiderium, Caelum och Terra. Samtliga låtar är Elises kompositioner. Medverkande är:

  • Elise Einarsdotter
  • Olle Steinholtz
  • Elise Einarsdotter Vocal Ensemble (Margareta Bengtson, Katarina Henryson, Joakim Jennefors och Peder Karlsson)
  • Hägersten A Cappella under Kerstin Börjeson

samt

  • Magnus Lindgren
  • Svante Henryson
  • Sofia Lärkfors
  • Vanja Steinholtz
  • Axel Jonsson-Stridbeck

Med albumet följer ett häfte som beskriver albumets tillblivelse och medverkande. Gentle Music AB har aktivt medverkat i skivans produktion.

Så här går det det till att beställa Suites for Voices and Instruments. Ett brev (mejl) skickas enligt följande:

Till: info at gentlemusic.se    (” at ” byts ut mot @)
Ärende: Suites for Voices and Instruments nnn-nnn nn nn
Text:
Härmed beställer jag Suites for Voices and Instruments
förnamn efternam
fullständig adress

Därefter skickar vi med Swish ett betalningsönskemål om 250 kr till mobilnumret nnn-nnn nn nn. När betalningen kommit via Swish, skickar vi skivan som brev så snabbt som möjligt.

Här ett brevexempel:

Till: info<kanelbulle>gentlemusic.se       (med <kanelbulle> avses @)
Ärende: Suites for Voices and Instruments 079-000 11 22
Text:
Härmed beställer jag Suites for Voices and Instruments.
Gustav Mårtensson
Generalsvägen 23
100 00 Gustavsstad